Giaguari Torino 14 - 49 Guelfi Firenze

06/04/2019 - 21:00 at Stadio Primo Nebiolo - Via Hugues 71 - Torino