Giaguari Torino U19 28 - 18 Lions Bergamo U19

06/10/2018 - 20:00 at Primo Nebiolo VIale Hugues 71